Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

"Vi har med framgång lanserat nästa generationens hemofiliprodukter, Elocta och Alprolix, och lyckats positionera dem väl på våra huvudmarknader. Med en lång period av stark kvartalstillväxt har vi visat att vi fullt ut förmått leverera enligt vår lanseringsstrategi. I årsredovisningen beskriver vi hur tillväxten skapat förutsättningar för att förverkliga vår strategi att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar. Denna strategi bygger på vår kompetens och våra styrkor på området", säger Guido Oelkers, vd.

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar att den första patienten har doserats i fas 1/2-studien SOBI003-001. Det är en öppen, icke-kontrollerad, multipeldos-studie av nio barn i åldern 1–6 år med mukopolysackaridos typ IIIA (MPS IIIA), även kallad...

08/10/2018 - 09:00
  • Ett strategiskt partnerskap för att utveckla och kommersialisera emapalumab, en mycket attraktiv särläkemedelskandidat i sen fas som är avsedd för behandling av primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH), en sjukdom med ett stort medicinskt behov.
  • Emapalumab medför...
07/20/2018 - 08:30

Årsstämman den 9 maj 2018 i Swedish Orhan Biovitrum AB (pub) (Sobi™) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet – om riktad nyemission av högst 814 409 inlösen- och...

07/18/2018 - 08:10

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag rapporten för det andra kvartalet 2018. Totala intäkter ökade med 40 procent till 2 289 MSEK jämfört med andra kvartalet 2017 (36 procent exklusive valutakurseffekter). EBITA uppgick till 951 MSEK, en ökning om...

07/18/2018 - 08:00
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden