Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Sobi Scientific Innovation Awards

Ansök till Sobi Scientific Innovation Awards


Sobi Scientific Innovation Awards syftar till att lyfta fram innovation och vetenskap på hög nivå.
Sobis kapitalmarknadsdag

Sobis kapitalmarknadsdag - 14 maj

Nu finns inspelningen från kapitalmarknadsdagen samt presentationen tillgängliga.
Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

”2018 var ett år av stor förändring för Sobi”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef. ”Med framstegen inom Haemophilia, förvärven inom Immunology och försäljningstillväxten inom Specialty Care är bolaget idag, på pro forma basis, i princip två och en halv gånger större än i slutet av 2016. Men det är viktigt att förstå att detta ser vi bara som början av vår tillväxtresa. I års- och hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur den starka tillväxten under 2018 bidrar till att på sikt nå vår vison att bli globala ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för människor med sällsynta sjukdomar.”

Pressmeddelanden

Vid ISTH 2019, den 27e kongressen för the International Society on Thrombosis and Haemostasis, i Melbourne, Australien, 6 – 10 juli 2019, presenterar Sobi™ data som fokuserar på användningen av Elocta® och Alprolix® i kliniska situationer exempelvis vid byte från...

06/25/2019 - 13:45

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Sobi™ (STO:SOBI) meddelar att nya forskningsresultat med emapalumab har presenterats på den vetenskapliga kongressen European League Against Rheumatism (EULAR)/ Paediatric Rheumatology European Society (PReS) i Madrid. I studien...

06/18/2019 - 09:00
  • Avsedd omorganisation av forskning och utveckling för att öka fokus och investeringar i utvecklingsprojekt i sen fas
  • Planerar att etablera två kompetenscentrum i Sverige och Schweiz
  • Ny inriktning kan komma att frigöra 200–300 MSEK på årsbasis 2020 för att möjliggöra...
06/12/2019 - 13:10

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) har ingått avtal med Novimmunes aktieägare om att förvärva ett nyetablerat bolag som äger emapalumab och relaterade tillgångar. Detta ger Sobi tillgång till forsknings- och utvecklingskompetens i världsklass inom...

06/12/2019 - 13:00
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden