Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

"Vi har med framgång lanserat nästa generationens hemofiliprodukter, Elocta och Alprolix, och lyckats positionera dem väl på våra huvudmarknader. Med en lång period av stark kvartalstillväxt har vi visat att vi fullt ut förmått leverera enligt vår lanseringsstrategi", säger Guido Oelkers, vd.

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
Årsstämma

Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) tillkännager huvudresultaten från fas 2-studien med anakinra i patienter med akut gikt – anaGO-studien. Det primära effektmåttet, patientskattad smärtintensitet i den mest drabbade leden, visade en betydande reduktion jämfört...

10/03/2018 - 08:00

Per den 31 augusti 2018 uppgår det totala antalet aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) till 273 322 117 aktier. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 273 322 117 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av...

08/31/2018 - 08:00

Efter att ha erhållit godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter har Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO: SOBI) slutfört förvärvet gällande de globala rättigheterna till emapalumab från Novimmune SA. Att Sobi ingått ett exklusivt licensavtal gällande...

08/23/2018 - 14:15

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har utsett Anne Marie de Jonge Schuermans till ny Head of Technical Operations med ansvar för den nybildade organisationen Technical Operations. Denna organisation för samman Sobis Manufacturing Operations/Biological...

08/22/2018 - 12:00
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden