Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

”2018 var ett år av stor förändring för Sobi”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef. ”Med framstegen inom Haemophilia, förvärven inom Immunology och försäljningstillväxten inom Specialty Care är bolaget idag, på pro forma basis, i princip två och en halv gånger större än i slutet av 2016. Men det är viktigt att förstå att detta ser vi bara som början av vår tillväxtresa. I års- och hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur den starka tillväxten under 2018 bidrar till att på sikt nå vår vison att bli globala ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för människor med sällsynta sjukdomar.”

Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) meddelade idag att Sobi, genom det av Sobi indirekt helägda amerikanska dotterbolaget Dragonfly Acquisition Corp. (Dragonfly), inleder ett uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i Dova Pharmaceuticals...

10/11/2019 - 14:00

Studien, som inkluderade 51 personer som lever med hemofili och 18 personer från hemofilivården, visar att det fortfarande finns ett behov av ytterligare flexibilitet och individanpassning av behandlingsmålen för att göra det möjligt för patienterna att kunna leva ett...

10/04/2019 - 15:00

Per den 30 september 2019 uppgår det totala antalet aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) till 299 977 839 aktier. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 299 977 839 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd...

09/30/2019 - 08:30

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) tillkännager idag en slutlig överenskommelse om att förvärva Dova Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DOVA) genom ett uppköpserbjudande. Köpeskillingen består av en initial kontant betalning om 27,50 USD per aktie, och en...

09/30/2019 - 08:00
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden