Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Årsstämma

Årsstämma 2019

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) kommer att äga rum torsdagen den 9 maj kl 15.00 på Grand Hôtel, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm.
Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

"Vi har med framgång lanserat nästa generationens hemofiliprodukter, Elocta och Alprolix, och lyckats positionera dem väl på våra huvudmarknader. Med en lång period av stark kvartalstillväxt har vi visat att

Pressmeddelanden

Sobi™ och Novimmune SA har blivit utnämnda till 2019 års Rare Impact Award, en utmärkelse som den internationella organisationen för sällsynta sjukdomar (NORD) i USA delar ut. Bolagen är nominerade i kategorin industriinnovation för den amerikanska...

03/25/2019 - 08:30

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) meddelade att nya data från den kliniska fas 2/3-studien av emapalumab-lzsg för behandling av primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) presenterats vid 2019 års kongress för Transplantation and Cellular...

02/26/2019 - 09:00

Boka in den 14 maj då Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) bjuder in till kapitalmarknadsdag. Eventet kommer att äga rum på Karolinska Institutet Biomedicum, Solnavägen 9, Solna, kl: 12:30 – 16:30. En lättare lunch serveras från kl. 11:30. Vi välkomnar också alla...

02/21/2019 - 13:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) presenterar idag bokslutskommunikén för 2018. Totala intäkter ökade för kvartalet med 37 procent till 2 571 MSEK jämfört med det fjärde kvartalet 2017 (29 procent exklusive valutakurseffekter, CER). EBITA uppgick till 916 MSEK,...

02/20/2019 - 08:00
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden