Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018 - nu publicerad

”2018 var ett år av stor förändring för Sobi”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef. ”Med framstegen inom Haemophilia, förvärven inom Immunology och försäljningstillväxten inom Specialty Care är bolaget idag, på pro forma basis, i princip två och en halv gånger större än i slutet av 2016. Men det är viktigt att förstå att detta ser vi bara som början av vår tillväxtresa. I års- och hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur den starka tillväxten under 2018 bidrar till att på sikt nå vår vison att bli globala ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för människor med sällsynta sjukdomar.”
Sobis kapitalmarknadsdag

Sobis kapitalmarknadsdag - 14 maj

En möjlighet för institutionella investerare, analytiker och media att lära sig mer om Sobi, våra terapiområden, tillväxtstrategi samt om vår finansiella utveckling.
Årsstämma

Årsstämma 2019

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) kommer att äga rum torsdagen den 9 maj kl 15.00 på Grand Hôtel, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har publicerat Års-och hållbarhetsredovisningen för 2018. Redovisningen sammanfattar vår affärsverksamhet och strategi, vårt finansiella resultat samt vårt hållbarhetsarbete.

”2018 var ett år av stor förändring för Sobi”, säger...

04/18/2019 - 10:00

För att uppmärksamma Världshemofilidagen lanserar Sobi™ visionen Liberate Life™ – living life beyond haemophilia. Sobi har som ambition att arbeta långsiktigt för att driva utvecklingen framåt, optimera behandling, bygga evidens och se till att personer som lever med...

04/17/2019 - 08:00

Den 25 april klockan 08:00 publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) sin rapport för det första kvartalet 2019. Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 10:00 samma dag. Presentationen kommer...

04/12/2019 - 10:00

Aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) org. nr 556038-9321, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara...

04/03/2019 - 09:30
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden