Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Sobi Scientific Innovation Awards

Sobi Scientific Innovation Awards

Sobi välkomnar ansökningar till Sobi Scientific Innovation Awards. Årets utmärkelser, vilka värdesätter excellens inom innovation och vetenskaplig hemofiliforskning, fokuserar på framtida hemofilivård och möjligheter att skapa förutsättningar för ett liv med större möjligheter för personer som lever med hemofili.
Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

”2018 var ett år av stor förändring för Sobi”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef. ”Med framstegen inom Haemophilia, förvärven inom Immunology och försäljningstillväxten inom Specialty Care är bolaget idag, på pro forma basis, i princip två och en halv gånger större än i slutet av 2016. Men det är viktigt att förstå att detta ser vi bara som början av vår tillväxtresa. I års- och hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur den starka tillväxten under 2018 bidrar till att på sikt nå vår vison att bli globala ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för människor med sällsynta sjukdomar.”

Pressmeddelanden

Efter att ha erhållit godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter har Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) slutfört förvärvet av det nyetablerade bolaget som äger emapalumab och relaterade tillgångar, enligt offentliggörandet den 12 juni 2019....

07/18/2019 - 12:10

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det andra kvartalet 2019. Totala intäkter uppgick till 3 163 MSEK (2 289). 38 procents intäktstillväxt i kvartalet jämfört med Kv2 2018 (32 procent räknat i fasta växelkurser (CER)). Den organiska...

07/17/2019 - 08:00

Styrelsen utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Årsstämman den 9 maj 2019 i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av...

07/16/2019 - 18:30

Sobi™ har skapat Sobi Scientific Innovation Award för att med fokus på framtiden för hemofilivård uppmärksamma innovation och vetenskaplig excellens inom hemofiliforskning.

Ansökningar kommer att utvärderas av en vetenskaplig kommitté bestående av oberoende,...

07/16/2019 - 09:00
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden