Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

"Vi har med framgång lanserat nästa generationens hemofiliprodukter, Elocta och Alprolix, och lyckats positionera dem väl på våra huvudmarknader. Med en lång period av stark kvartalstillväxt har vi visat att vi fullt ut förmått leverera enligt vår lanseringsstrategi", säger Guido Oelkers, vd.

Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
Årsstämma

Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) och Novimmune SA presenterar data från den pivotala fas 2/3-studien med emapalumab-lzsg för behandling av primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH). Presentationen skedde vid en session med så kallade late-breaking...

12/04/2018 - 01:30

Uppföljningsstudierna ASPIRE och B-YOND visar ingen antikroppsutveckling och genomgående lågt antal årliga blödningsepisoder hos studiedeltagarna under fyra års behandling med Elocta® respektive Alprolix®

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) och Bioverativ Inc.,...

12/01/2018 - 17:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) och Novimmune SA har nöjet att meddela att artikeln: ”Safety and efficacy of emapalumab in pediatric patients with primary hemophagocytic lymphohistiocytosis” (Säkerhet och effekt hos emapalumab i barn med primär...

11/22/2018 - 13:00

Swedish Orphan Biovitrum AB(publ) (Sobi™) (STO: SOBI), ett internationellt biofarmaceutiskt företag inriktat på sällsynta sjukdomar, och Novimmune SA, ett schweiziskt bioteknikföretag, meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt Gamifant®...

11/20/2018 - 15:29
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden