Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Sobi Scientific Innovation Awards

Innovativa forskare vinner det första Sobi Scientific Innovation Awards

Sobi meddelar vinnarna av det första Sobi Scientific Innovation Awards: Assisterande Professor Víctor Jiménez-Yuste från Madrid, Spanien och Dr Davide Matino från Hamilton, Kanada. Deras forskning har fått erkännande för att öka förståelsen för hemofili och höja vårdstandarden, och på så sätt hjälpa patienter att leva ett liv som inte präglas av hemofili.
Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

”2018 var ett år av stor förändring för Sobi”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef. ”Med framstegen inom Haemophilia, förvärven inom Immunology och försäljningstillväxten inom Specialty Care är bolaget idag, på pro forma basis, i princip två och en halv gånger större än i slutet av 2016. Men det är viktigt att förstå att detta ser vi bara som början av vår tillväxtresa. I års- och hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur den starka tillväxten under 2018 bidrar till att på sikt nå vår vison att bli globala ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för människor med sällsynta sjukdomar.”

Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO: SOBI) meddelar idag att intäkterna och EBITA för helåret 2019 föll ut högre än tidigare estimat. Helårsintäkterna uppgick till cirka 14 150 – 14 250 MSEK och EBITA till cirka 6 200 – 6 300 MSEK exklusive...

01/16/2020 - 19:00

Dova Pharmaceuticals, Inc., ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA tilldelats särläkemedelsstatus, Orphan Drug Designation1 (ODD), för avatrombopag vid potentiell behandling av...

12/21/2019 - 08:00

SobiTM och Sanofi meddelar i dag att den första patienten har doserats i den oblindade, multicenterstudien med BIVV001 (rFVIIIFc-VWF-XTEN) för patienter med svår hemofili A (XTEND-1; NCT04161495). Sobi och Sanofi är utvecklingspartners avseende BIVV001 och XTEND-1...

12/11/2019 - 08:00

Vid ASH:s (American Society of Hematology) 61:e årliga kongress i Orlando, 7–10 december presenterade Dova Pharmaceuticals, ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™), kompletterande analyser från fas-3 studien med avatrombopag (AVA) –...

12/09/2019 - 07:05
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden