Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Sobi Scientific Innovation Awards

Innovativa forskare vinner det första Sobi Scientific Innovation Awards

Sobi meddelar vinnarna av det första Sobi Scientific Innovation Awards: Assisterande Professor Víctor Jiménez-Yuste från Madrid, Spanien och Dr Davide Matino från Hamilton, Kanada. Deras forskning har fått erkännande för att öka förståelsen för hemofili och höja vårdstandarden, och på så sätt hjälpa patienter att leva ett liv som inte präglas av hemofili.
Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Sobis års- och hållbarhetsredovisning för 2018

”2018 var ett år av stor förändring för Sobi”, säger Guido Oelkers, vd och koncernchef. ”Med framstegen inom Haemophilia, förvärven inom Immunology och försäljningstillväxten inom Specialty Care är bolaget idag, på pro forma basis, i princip två och en halv gånger större än i slutet av 2016. Men det är viktigt att förstå att detta ser vi bara som början av vår tillväxtresa. I års- och hållbarhetsredovisningen beskriver vi hur den starka tillväxten under 2018 bidrar till att på sikt nå vår vison att bli globala ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för människor med sällsynta sjukdomar.”

Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) och Dova Pharmaceuticals, Inc. (Dova) (NASDAQ:DOVA) meddelade idag att förvärvet av Dova har slutförts.

Efter slutförandet av Sobis uppköpserbjudande avseende utestående aktier i Dova, till ett pris om 27,50 USD per...

11/12/2019 - 14:55

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) meddelade idag att Sobi, genom det av Sobi indirekt helägda amerikanska dotterbolaget Dragonfly Acquisition Corp. (Dragonfly), har slutfört uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Dova...

11/09/2019 - 15:45

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det tredje kvartalet 2019. Intäkterna i kvartalet ökade med 27 procent till 2 930 MSEK (2 315). EBITA uppgick till 1 099 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 38 procent.

Sammanfattning (juli –...

10/31/2019 - 08:00

Den 31 oktober klockan 08:00 publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) sin rapport för det tredje kvartalet 2019. Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 10:00 samma dag. Presentationen kommer...

10/23/2019 - 10:00
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden