Frontpage Hero

Vi bryr oss, därför agerar vi

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

"Vi har med framgång lanserat nästa generationens hemofiliprodukter, Elocta och Alprolix, och lyckats positionera dem väl på våra huvudmarknader. Med en lång period av stark kvartalstillväxt har vi visat att vi fullt ut förmått leverera enligt vår lanseringsstrategi. I årsredovisningen beskriver vi hur tillväxten skapat förutsättningar för att förverkliga vår strategi att bli en global ledare inom sällsynta sjukdomar. Denna strategi bygger på vår kompetens och våra styrkor på området", säger Guido Oelkers, vd.

Årsstämma 2018

Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Pressmeddelanden

Den 26 april klockan 08:00 publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) sin rapport för det första kvartalet 2018.

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och...

04/19/2018 - 10:00

Idag på Världshemofilidagen publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) års- och hållbarhetsredovisningen för 2017. Redovisningen sammanfattar verksamheten och finansiella händelser under 2017, samt Sobis förstärkta hållbarhetsinitiativ.

– Vi har med framgång lanserat nästa generationens...

04/17/2018 - 09:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt att indikationen för Kineret (anakinra) utvidgas för att även omfatta behandling av Stills sjukdom, inklusive systemisk juvenil idiopatisk artrit (SJIA) och vuxendebuterande Stills sjukdom (AOSD), i samtliga...

04/11/2018 - 09:00

Aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) org. nr 556038-9321, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 maj 2018 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda...

04/04/2018 - 09:30
Contact us

Sobi Head Office

info@sobi.com
+46 8 697 20 00
Tomtebodavägen 23A
SE-112 76 Stockholm, Sweden