About Sobi

Om Sobi

Sobi är ett internationellt biofarmaceutiskt företag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är att ge tillgång till innovativa behandlingar som gör verklig skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. 

Stark och växande portfölj

Vi fokuserar på två terpaiområden - hemofili och immunologi - och vi har också en portfölj med produkter inom olika nischindikationer. Inom området hematologi har vi blivit ett ledande företag med våra behandlingar av där vi försker att forma nya standarder, optimera behandling, bygga evidens, skapa hållbar tillgång till behandling och erbjuda stöd inom hemofilivård. Vår portfölj inom immunologi, med tre starka, växande produkter som möter stora medicinska behov representerar ett nytt fokus som bygger på vårt arv inom sällsynta sjukdomar. Vi fortsätter att utvärdera olika tillväxtmöjligheter för att stärka vår affär och portfölj i sen klinisk fas för att på så sätt bidra till att flera människor som lever med sällsynta sjukdomar får tillgång till innovativa behandlingar.  

Integrerat bioteknikföretag

Sobi är ett integrerat biofarmaceutiskt företag med egen kompetens som sträcker sig från sen forskning utveckling, biologisk läkemedelstillverkning och distribution till kommersialisering. 

Växande internationell närvaro

Från vårt huvudkontor i Stockholm täcker organisationen 25 länder och levererar behandlingar till patienter i över 70 länder runt hela världen. Geografisk expansion är en viktig del i vår strategi och vi levererar på den genom förvärv, större marknadspenetration och genom att etablera verksamhet på nya marknader