About Sobi

Om Sobi

Sobi är ett internationellt företag inom sällsynta sjukdomar inriktat på att erbjuda tillgång till innovativa behandlingar som gör väsentlig skillnad för personer med sällsynta sjukdomar.

Stark och växande portfölj

Vi har tre affärsområden: Haemophilia, Immunology och Specialty Care. Forsknings- och produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammations- samt genetiska och metaboliska sjukdomar. Inom hemofili har Sobi som ambition att arbeta långsiktigt för att driva utvecklingen framåt, optimera behandling, bygga evidens och se till att personer som lever med hemofili får stöd och varaktig tillgång till hemofilivård. Inom Immunology utökade vi under 2018 vår portfölj med två produkter och vi kommer att fortsätta att utvärdera fler externa tillväxtmöjligheter för att växa vår verksamhet, stärka vår på forskningsportfölj i sen fas och på så sätt bidra till att flera människor som lever med sällsynta sjukdomar får tillgång till fler innovativa behandlingar.  

Integrerat bioteknikföretag

Sobi är ett integrerat bioteknikföretag med egen kompetens som omfattar hela värdekedjan, från forskning till preklinisk och klinisk utveckling, biologisk läkemedelstillverkning och leverans, till distribution och tillgänglighet av läkemedel för patienterna. Denna integrerade modell är en förutsättning för att leverera egenutvecklade och patentskyddade läkemedel, samt möjliggör partnerskap, särskilt i den tidiga utvecklingsfasen.

Prioriterad partner

Med vårt engagemang och vår omfattande kapacitet genom hela värdekedjan vill vi vara den prioriterade partnern för läkemedelsföretag med lovande läkemedelskandidater inom sällsynta sjukdomar och nischindikationer. 

Växande internationell närvaro

Från vårt huvudkontor i Stockholm täcker organisationen 25 länder och levererar behandlingar till patienter i över 60 länder runt hela världen. Europa är huvudmarknaden för vår hemofiliverksamhet. Vi strävar efter att expandera i andra regioner också.