Sobi är ett internationellt företag inom sällsynta sjukdomar inriktat på att erbjuda tillgång till innovativa behandlingar som gör väsentlig skillnad för personer med sällsynta sjukdomar.

Stark och växande portfölj

Vi har två affärsområden: Haemophilia och Specialty Care. Forsknings- och produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammations- samt genetiska och metaboliska sjukdomar. Inom hemofili är målet att ta en ledande position i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Inom Specialty Care planerar vi att utöka vår portfölj för att till fullo utnyttja vår kompetens inom sällsynta sjukdomar och nischindikationer. Detta kommer att bidra till tillväxt och ge patienter fortsatt och ökad tillgång till behandlingar. 

Integrerat bioteknikföretag

Sobi är ett integrerat bioteknikföretag med egen kompetens som omfattar hela värdekedjan, från forskning till preklinisk och klinisk utveckling, biologisk läkemedelstillverkning och leverans, till distribution och tillgänglighet av läkemedel för patienterna. Denna integrerade modell är en förutsättning för att leverera egenutvecklade och patentskyddade läkemedel, samt möjliggör partnerskap, särskilt i den tidiga utvecklingsfasen.

Prioriterad partner

Med vårt engagemang och vår omfattande kapacitet genom hela värdekedjan vill vi vara den prioriterade partnern för läkemedelsföretag med lovande läkemedelskandidater inom sällsynta sjukdomar och nischindikationer. 

Växande internationell närvaro

Från vårt huvudkontor i Stockholm täcker organisationen 25 länder och levererar behandlingar till patienter i över 60 länder runt hela världen. Europa är huvudmarknaden för vår hemofiliverksamhet. Vi strävar efter att expandera i andra regioner också.