Hos Sobi sätter vi behoven hos människor med sällsynta sjukdomar främst. Vi vet att det är det bästa sättet för att göra verklig skillnad och skapa långsiktiga, hållbara värden för alla. Och eftersom vi bryr oss, måste vi agera.

Genom att prata med människor med sällsynta sjukdomar, vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal lär vi oss mer om medicinska och övriga patientbehov och får inspiration att utveckla och tillhandahålla nya lösningar. Vi anser att ett nära samarbete mellan alla intressenter, där samtliga fokuserar på behoven hos människor med sällsynta sjukdomar, är en avgörande faktor för att säkerställa bästa resultat för patienter och deras anhöriga.

Visionen Liberate Life – living life beyond haemophilia grundar sig i Sobis ambition att göra en betydande skillnad för människor med sällsynta sjukdomar. Det är angeläget att driva utvecklingen framåt, uppmuntra och främja positiv förändring samt skapa bättre förutsättningar för personer med hemofili att kunna leva ett liv fullt av möjligheter. Läs mer om Liberate Life på www.liberatelife.se

Detta utgör också ledstjärnan för vårt arbete inom Sobi. Våra integrerade, tvärfunktionella team lyssnar och samverkar på ett sätt som speglar hur vi samarbetar med våra externa kunder och de intressenter som vi riktar oss till.

Vi anser att verklig tillgänglighet och tillgång till behandling är avgörande. Tack vare att vi engagerar intressenter i alla faser av utvecklingsprocessen kan vi leverera de bästa lösningarna för patienterna, hälso- och sjukvårdssystemen, samhället och våra aktieägare.