Vision

Vår vision att bli erkänd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för människor som lever med sällsynta sjukdomar.

Strategi

Vi har som mål att växa inom hematologi, öka marknadspenetrationen för våra ledande faktorersättningsbehandlingar med förlängd halveringstid och verkställa potentialen för nya produkter.

Vi ser en betydande potential för tillväxt inom vår immunologiportfölj och vi kommer att arbeta för att maximera potentialen.

Vi fortsätter att expandera geografiskt genom att bygga upp verksamheten i Nordamerika och i EMENAR-regionen, samt att etablera verksamhet i Asien.

Vi fortsätter att stärka vår FoU portfölj med tillgångar i sen klinisk fast som möter ett medicinsk behov och som har stor marknadspotential. 

Sobis tillväxtstrategi