Sobis strategi bygger på bolagets vision att bli en global ledare i att tillhandahålla behandlingar som förändrar livet för människor som lever med sällsynta sjukdomar.

Strategin bygger på vår starka ställning som ett integrerat biofarmaceutiskt företag som täcker hela värdekedjan för behandling av sällsynta sjukdomar i EMENAR och Nordamerika. Vi fortsätter att investera i vår starkt växande marknadsposition inom hemofili. Efter att ha sett de fördelar våra behandlingar med förlängd halveringstid innebär för personer med hemofili A och B, är det en angelägenhet att fler människor får tillgång till dessa behandlingar genom sina lokala hälsooch sjukvårdssystem. Den fortsatt starka kommersiella tillväxten inom detta område genererar betydande intäkter och gör det möjligt för oss att investera ytterligare inom hemofiliområdet.

Genom vårt fokus på immunologi skapar vi en bättre balans för den totala verksamheten, samtidigt som vi säkerställer hållbar tillväxt både på kort och lång sikt.

Genom kraftig expansion i Nordamerika, i kombination med fortsatt tillväxt i EMENAR-regionen, skapar vi en verksamhet som bättre speglar den geografiska balansen på den globala marknaden för sällsynta sjukdomar. Tillväxten i båda regionerna stärker vår kommersiella plattform och bidrar till vår finansiella kapacitet.

Vi fortsätter att göra framsteg och expandera vår forsknings- och utvecklingsportfölj i sen fas. Med våra pågående satsningar inom FoU fokuserar vi på att utveckla våra förvärvade tillgångar och kommer att se över flera externa läkemedelskandidater i sen fas som riktar sig mot betydande otillfredsställda medicinska behov. Dessa skapar synergieffekter i vår portfölj och utvecklar en potential för framtida tillväxt.

Sobis tillväxtstrategi