Vår kultur och våra värderingar

Vår kultur och våra värderingar

Som medarbetare på Sobi strävar vi efter att uppnå vår vision göra verklig skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar och att leverera på vår strategi för ökad tillväxt. Det är våra beteenden och våra prestationer som avgör vår framtid.

För oss som jobbar hos Sobi är vårt ”varför” – att möte patienternas behov –det som driver vår högpresterande kultur. Varje dag arbetar vi aktivt med att hitta bättre sätt att förstå och tillmötesgå patienternas behov.

Vi bryr oss, därför måste vi agera. För att säkerställa att fler patienter får tillgång till våra behandlingar, nu och i framtiden, och för att stödja företagets tillväxt, har vi identifierat fem kärnvärden: Care, Ambition, Urgency, Ownership and Partnership (Omtanke, Ambition, Angelägenhet, Ägarskap och Partnerskap). Dessa värderingar hjälper oss att utveckla vårt ledarskap och entreprenörskap som vi behöver för att bli ansedd som en global ledare inom sällsynta sjukdomar.

Sobi Values