På Sobi förändrar vi livet för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett internationellt biofarmaceutiskt bolag tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer.

  • Två terapiområden – Hemaatologi och Immunologi– och en portfölj av produkter inom nischindikationer.
  • Våra koagulationsfaktorterapier med förlängd halveringstid - Elocta och Alprolix - är de mest förskrivna behandlingarna för hemofili A och B på flera marknader 
  • En stark portfölj av kommersiella produkter och en betydande portfölj av tillgångar i klinisk fas.
  • Ett internationellt biofarmaceutiskt företag som täcker hela värdekedjan
  • Vi lägger vårt fokus där vi kan göra störst skillnad, i sen klinisk forskning och utveckling till kommersialisering och tillgängliggörande av behandlingar
  • Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 9,1 miljarder SEK
  • Globalt huvudkontor i Stockholm med kontor i 32 länder som levererar behandlingar till patienter i fler än 70 länder
  • Ca 1300 medarbetare
  • Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad inom storbolagslistan på Nasdaq Stockholm.