tis, 07/16/2019 - 18:30 Regulatory

Styrelsen utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Styrelsen utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Årsstämman den 9 maj 2019 i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet – om riktad nyemission av högst 2 462 630 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2020 och skall ske till en kurs om lägst 100 procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot betalning av 100 procent av kvotvärdet, motsvarande cirka 0,55 kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas under perioden 17 juli – 9 november 2019.

Bolaget innehar för närvarande 3 423 726 egna stamaktier och inga egna C-aktier. Efter genomfört återköp av C-aktier enligt ovan avses samtliga återköpta C-aktier omvandlas till stamaktier, varefter antalet egna stamaktier kommer att uppgå till 5 886 356.

---

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 

För mer information kontakta:Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com
Linda Holmström, Corporate Communications & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2019 klockan 18:30 CET.