tis, 07/16/2019 - 09:00

Sobi välkomnar ansökningar till det första Scientific Innovation Award

Sobi™ har skapat Sobi Scientific Innovation Award för att med fokus på framtiden för hemofilivård uppmärksamma innovation och vetenskaplig excellens inom hemofiliforskning.

Ansökningar kommer att utvärderas av en vetenskaplig kommitté bestående av oberoende, internationella hemofiliexperter. Deras bedömning kommer att utgå ifrån ansökningarnas vetenskapliga betydelse och bidrag till hemofili, konceptets nyhetsvärde, samt om forskningen kommer bidra till att skapa förutsättningar för ett liv med större möjligheter för personer som lever med hemofili.

Armin Reininger, Head of Medical & Scientific Affairs på Sobi säger att målet är att fokusera på forskning som leder till en meningsfull förbättring för patienter.

”Vi är stolta att kunna stödja studier som initierats och drivs av forskarna själva, då sådan forskning väsentligt bidrar till ökad förståelse av det prekliniska och kliniska värdet vid behandling av hemofili, ” säger Armin. ”Vi hoppas att denna utmärkelse ska uppmuntra befintliga och blivande forskare inom detta område att dela nya insikter och goda resultat som kan öka vår förståelse för hemofili och lyfta vårdstandard och på så sätt hjälpa patienter att få möjlighet att leva ett liv som inte präglas av hemofili”.

Sobi Scientific Innovation Awards 2019 kommer att tilldelas projekt i två kategorier: klinisk och preklinisk. Ansökningar från vårdpersonal som arbetar inom området hemofili och som har en pågående forskarinitierad studie med Sobi eller som är mottagare av ett mediciniskt forskningsbidrag från Sobi välkomnas. Alla nominerade erbjuds att delta i Sobi Scientific Update Meeting i Amsterdam den 17–18:e oktober 2019 och ges där möjligheten att presentera sin forskning.

Bedömningskommitténs kriterier:

  • Excellens i studiedesign
  • Excellens i hantering av studien, inklusive metodik, datainsamling, bearbetning och utvärdering
  • Betydelsefulla resultat/slutsatser som fördjupar grundläggande vetenskap eller som kommer att bidra till att förbättra situationen/ge större möjligheter för personer med hemofili
  • Högkvalitativ presentation av grundläggande information, hypoteser, tolkningar eller insikter

Ansökningar kan göras t.o.m. den 30:e Augusti via online inlämningshemsidan.

--------


Om Sobi™

På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com. 

För mer information kontakta:Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com
Linda Holmström, Corporate Communications & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com
Armin Reininger, Head of Medical & Scientific Affairs på Sobi Vi är stolta att kunna stödja studier som initierats och drivs av forskarna själva, då sådan forskning väsentligt bidrar till ökad förståelse av det prekliniska och kliniska värdet vid behandling av hemofili