tors, 07/18/2019 - 12:10

Sobi slutför förvärvet av emapalumab och relaterade tillgångar

Efter att ha erhållit godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter har Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) slutfört förvärvet av det nyetablerade bolaget som äger emapalumab och relaterade tillgångar, enligt offentliggörandet den 12 juni 2019. Förvärvet innebär att det tidigare kommunicerade licensavtalet med Novimmune kommer att ersättas av detta avtal.

Genom förvärvet av emapalumab får Sobi tillgång till:

  • Alla tillgångar relaterade till emapalumab inklusive immateriella tillgångar, patent, data och know-how
  • Alla och mycket erfarna medarbetare som arbetar med klinisk och biofarmaceutisk utveckling av emapalumab
  • En option till de gemensamma finansiella rättigheterna till NI-1701 och NI-1801, två produktkandidater inom immunonkologi.
  • En så kallad priority review voucher (PRV) inom den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s program för en prioriterad granskningsprocess. En PRV erbjuder företag som investerar i särläkemedel en möjlighet att få en reducering av ansökningskostnader för framtida produkter och förkortar granskningsperioden. Vouchern kan användas av Sobi eller säljas vidare.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 515 MCHF (4 897 MSEK), varav 400 MCHF åtagits enligt det tidigare exklusiva licensesavalet för emapalumab. Förvärvet förväntas inte ha någon påverkan på resultatet 2019.

Förvärvet är skuldfinansierat med nya banklån via BNP Paribas, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken.

----

Om emapalumab
Emapalumab är en human monoklonal antikropp (mAb) som binder till och neutraliserar gammainterferon (IFNy). I USA är emapalumab godkänt för pediatriska (barn inklusive nyfödda) och vuxna patienter med primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH)   där sjukdomen är återkommande eller fortskridande, som inte svarar på eller är intoleranta mot konventionell HLH-behandling. Emapalumab är den första och enda läkemedelsbehandlingen som godkänts för primär HLH i USA, ett sällsynt hyperinflammatoriskt syndrom som oftast uppträder inom det första levnadsåret och snabbt kan bli livshotande om det inte diagnostiseras och behandlas. FDA-godkännandet baseras på data från fas-2/3 kliniska studien (NCT01818492 och NCT02069899). Emapalumab ska administreras genom intravenös infusion (IV) under en timme två gånger per vecka ända fram till den hematopoetiska stamcellstransplantationen (HSCT). Läs mer på www.gamifant.com inklusive fullständig förskrivningsinformation för USA. Emapalumab utvecklades av Novimmune som ansökte om marknadsföringstillstånd hos FDA. Sobi förvärvade de globala rättigheterna till emapalumab från Novimmune genom ett exklusivt licensavtal som tillkännagavs i juli 2018 vars avtal nu ersätts med ovan offentliggjorda förvärv.

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com
Linda Holmström, Corporate Communications & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com