mån, 09/02/2019 - 15:30

Sobi Liberate Life Bike Ride samlar in bidrag och höjer medvetenheten om hemofili

Ett team med anställda från Sobi™ cyklade från Bonn den 29 augusti och gick i mål i Hamburg den 1 september, med syftet attsamla in bidrag till förmån för personer med hemofili och öka medvetenheten om sjukdomen.

Cykelevenemanget Liberate Life Bike Ride 2019 är det fjärde välgörenhetsevenemanget som Sobi genomför för att samla in pengar till European Hemophilia Consortium (EHC). EHC är en internationell ideell organisation som företräder runt 90 000 personer från 27 EU-länder. EHC:s mål är att förbättra livskvaliteten för personer med blödningsrubbningar samt att verka för bättre behandlingar och öka förståelsen av blödningsrubbningar.

Förutom att samla in bidrag till EHC bidrar Liberate Life Bike Ride också till att skapa medvetenhet om hemofili och fördelarna med fysisk aktivitet när man lever med blödingsrubbningar. Även om motion är nyttigt för alla, så kan regelbunden fysisk aktivitet, sjukgymnastik och träning vara särskilt fördelaktigt för personer som lever med hemofili. Träning ökar muskelstyrkan och förbättrar ledstabiliteten vilket avsevärt kan minska risken för skador, blödningar och ledskador. Det är dock viktigt att rådgöra med sina vårdgivare om vad som är rätt sorts övningar när man lever med hemofili.

Samordnaren för evenemanget, Marijn van der Sluijs, menar att Sobi Bike Ride också är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram Sobis vision för personer som lever med hemofili, Liberate Life.

"Liberate Life är en vision vi inte bara vill sprida till personer som lever med hemofili, utan också till deras anhöriga och vänner, samt till alla som är verksamma inom hemofilivården. Sobi utmanar status quo i dagens hemofilivård genom att uppmuntra och motivera personer med hemofili över hela världen att höja sina förväntningar på livet och ta för sig av de många möjligheter som framstegen inom behandling banat väg för”, säger han.

Deltagarna i evenemanget är en grupp av 13 anställda på Sobi från hela Europa som är allt från halvproffscyklister till personer som normalt bara cyklar till jobbet. Liberate Life Bike Ride är inte en tävling, utan snarare ett evenemang där alla i teamet arbetar tillsammans för att se till att samtliga når slutdestinationen. Under tre och en halv dagar har teamet cyklat drygt 520 kilometer genom Wuppertal, Bielefeld och Verden på vägen från Bonn till Hamburg.

"EHC välkomnar alla initiativ som bidrar till att framhäva fördelarna med att vara fysiskt aktiv på rätt individanpassat sätt för personer som lever med blödningsrubbningar", säger Amanda Bok, CEO för EHC. "Vi uppmuntrar aktivt våra patienter att upptäcka att det inte alls är omöjligt för dem att vara aktiva på sitt eget sätt, utan att det till och med är nödvändigt för deras framtid. Det är grunden till varför EHC skapat fysiska aktivitetsbidrag (Physical Activity Grants) för våra medlemsorganisationer att använda för nationella fysiska hälsoaktiviteter. Initiativ som detta från Sobi räcker långt för att hjälpa till att stödja dessa program. "

--------

Om Liberate Life
Visionen Liberate Life speglar Sobis långsiktiga engagemang för att personer med hemofili ska kunna leva ett liv bortom sjukdomen och för att de ska kunna högre ambitioner och gå från stabilitet till att leva sitt liv fullt ut. Det är också ett initiativ för att inspirera till engagemang för personer med hemofili och hela deras omgivning. Läs mer på www.liberatelife.eu. 

Om Sobi™
På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com. 

För mer information kontakta:
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com
Linda Holmström, Corporate Communications & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com
Marijn van der Sluijs Liberate Life är en vision vi inte bara vill sprida till personer som lever med hemofili, utan också till deras anhöriga och vänner, samt till alla som är verksamma inom hemofilivården. Sobi utmanar status quo i dagens hemofilivård genom att uppmuntra och motivera personer med hemofili över hela världen att höja sina förväntningar på livet och ta för sig av de många möjligheter som framstegen inom behandling banat väg för