tis, 11/12/2019 - 14:55

Sobi har framgångsrikt slutfört förvärvet av Dova Pharmaceuticals

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) och Dova Pharmaceuticals, Inc. (Dova) (NASDAQ:DOVA) meddelade idag att förvärvet av Dova har slutförts.

Efter slutförandet av Sobis uppköpserbjudande avseende utestående aktier i Dova, till ett pris om 27,50 USD per aktie (netto i kontanter, utan ränta och med förbehåll för eventuell källskatt) plus en icke-överlåtbar Contingent Value Right (CVR) som berättigar Dovas aktieägare till ytterligare 1,50 USD per aktie vid ett godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, av Doptelet® avseende indikationen kemoterapi-inducerad trombocytopeni (CIT), har Sobi har förvärvat återstående aktier i Dova genom en fusion i enlighet med tillämpliga regler (Section 251(h) of the General Corporation Law of the State of Delaware). Dova har därmed blivit ett indirekt helägt dotterbolag till Sobi.

Vid tidpunkten för fusionen, med förbehåll för s.k. ”appraisal rights” som utövats, omvandlades samtliga utestående stamaktier i Dova som inte förvärvats genom uppköpserbjudandet till en rätt att erhålla ett belopp om 27,50 USD per aktie (netto i kontanter, utan ränta och med förbehåll för eventuell källskatt) plus en icke-överlåtbar CVR, motsvarande det vederlag som betalades i samband med uppköpserbjudandet. Transaktionen värderas till upp till 915 MUSD (cirka 9 miljarder SEK) efter full utspädning.

Om SobiTM

Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1300 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick Sobis totala intäkter till 9,1 miljarder SEK.  Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Om Dova Pharmaceuticals, Inc.

Dova Pharmaceuticals grundades 2016 för att kommersialisera Doptelet® (avatrombopag) för behandling av trombocytopeni. Dova Pharmaceuticals portfölj består av en kommersiell produkt, Doptelet. Doptelet är en oral trombopoetinreceptoragonist (TPO) som administreras tillsammans med föda. Doptelet är godkänt av både amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, och europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, för behandling av trombocytopeni (lågt antal blodplättar) hos vuxna patienter med kronisk leversjukdom (CLD) som ska genomgå medicinskt ingrepp. I juni 2019 godkände FDA Doptelet för behandling av vuxna patienter med kronisk immunologisk trombocytopeni (ITP) som visat otillräckligt svar på tidigare behandling. Kronisk ITP är en sällsynt autoimmun blödningsrubbning som kännetecknas av ett lågt antal blodplättar. Sjukdomen drabbar cirka 60 000 vuxna i USA.

 

För mer information vänligen kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations

+46 733 666 599

paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations

+ 46 708 734 095

linda.holmstrom@sobi.com