Pressmeddelanden

Vid ASH:s (American Society of Hematology) 61:e årliga kongress i Orlando, 7–10 december presenterade Dova Pharmaceuticals, ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™), resultat från en webbenkätundersökning som belyser sjukdomsbördan av...

12/08/2019 - 07:00

Vid ASH:s (American Society of Hematology) 61:e årliga kongress i Orlando, 7–10 december, kommer Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) och dess helägda dotterbolag Dova Pharmaceuticals att presentera nya data från studier med avatrombopag för behandling...

12/05/2019 - 13:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) och Dova Pharmaceuticals, Inc. (Dova) (NASDAQ:DOVA) meddelade idag att förvärvet av Dova har slutförts.

Efter slutförandet av Sobis uppköpserbjudande avseende utestående aktier i Dova, till ett pris om 27,50 USD per...

11/12/2019 - 14:55

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) meddelade idag att Sobi, genom det av Sobi indirekt helägda amerikanska dotterbolaget Dragonfly Acquisition Corp. (Dragonfly), har slutfört uppköpserbjudandet avseende samtliga utestående aktier i Dova...

11/09/2019 - 15:45
Regulatorisk

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det tredje kvartalet 2019. Intäkterna i kvartalet ökade med 27 procent till 2 930 MSEK (2 315). EBITA uppgick till 1 099 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 38 procent.

Sammanfattning (juli –...

10/31/2019 - 08:00
Regulatorisk

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter