Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) håller idag kapitalmarknadsdag på Karolinska Institutet Biomedicum i Solna. Presentationer från ledningsgruppen och en extern expert visar hur Sobi är väl placerad för att visa sällsynt styrka gällande bolagstillväxt inom...

05/14/2019 - 12:45

Idag kommer Sobi™ och Sanofi presentera data som visar att Elocta® (efmoroctocog alfa) och Alprolix® (eftrenonacog alfa) kan erbjuda blödningskontroll i samband med kirurgi i ett brett spektrum av större och mindre kirurgiska ingrepp hos personer med svår hemofili A...

05/10/2019 - 09:05

Vid Sobis årsstämma i Stockholm tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med föreslagna beslut, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till...

05/09/2019 - 17:30
Regulatorisk

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har utsett Amy Pott som chef för dotterbolaget Sobi North America. Hon tillträder tjänsten i dag och tar över från Rami Levin som lämnar företaget.

”Sobi North America har gått in i en ny fas i linje med Sobis tillväxtstrateg...

04/30/2019 - 13:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar resultaten för det första kvartalet 2019. Totala intäkter uppgick till 3 265 MSEK (1 964). 66 procents intäktstillväxt i Kv1 jämfört med Kv1 2018 (54 procent räknat i fasta växelkurser (CER)). EBITA1 ökade med 96...

04/25/2019 - 08:00
Regulatorisk

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter