Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO: SOBI) meddelar idag att intäkterna och EBITA för helåret 2019 föll ut högre än tidigare estimat. Helårsintäkterna uppgick till cirka 14 150 – 14 250 MSEK och EBITA till cirka 6 200 – 6 300 MSEK exklusive...

01/16/2020 - 19:00
Regulatorisk

Dova Pharmaceuticals, Inc., ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA tilldelats särläkemedelsstatus, Orphan Drug Designation1 (ODD), för avatrombopag vid potentiell behandling av...

12/21/2019 - 08:00

SobiTM och Sanofi meddelar i dag att den första patienten har doserats i den oblindade, multicenterstudien med BIVV001 (rFVIIIFc-VWF-XTEN) för patienter med svår hemofili A (XTEND-1; NCT04161495). Sobi och Sanofi är utvecklingspartners avseende BIVV001 och XTEND-1...

12/11/2019 - 08:00

Vid ASH:s (American Society of Hematology) 61:e årliga kongress i Orlando, 7–10 december presenterade Dova Pharmaceuticals, ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™), kompletterande analyser från fas-3 studien med avatrombopag (AVA) –...

12/09/2019 - 07:05

Vid ASH:s (American Society of Hematology) 61:e årliga kongress i Orlando, 7–10 december presenterade Dova Pharmaceuticals, ett helägt dotterbolag till Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™), resultat från en studie som visar att behandling med Doptelet®...

12/09/2019 - 07:00

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter