Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har publicerat Års-och hållbarhetsredovisningen för 2018. Redovisningen sammanfattar vår affärsverksamhet och strategi, vårt finansiella resultat samt vårt hållbarhetsarbete.

”2018 var ett år av stor förändring för Sobi”, säger...

04/18/2019 - 10:00
Regulatorisk

För att uppmärksamma Världshemofilidagen lanserar Sobi™ visionen Liberate Life™ – living life beyond haemophilia. Sobi har som ambition att arbeta långsiktigt för att driva utvecklingen framåt, optimera behandling, bygga evidens och se till att personer som lever med...

04/17/2019 - 08:00

Den 25 april klockan 08:00 publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) sin rapport för det första kvartalet 2019. Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 10:00 samma dag. Presentationen kommer...

04/12/2019 - 10:00

Aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) org. nr 556038-9321, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 15.00 på Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm.

Anmälan mm

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara...

04/03/2019 - 09:30
Regulatorisk

Sobi™ och Novimmune SA har blivit utnämnda till 2019 års Rare Impact Award, en utmärkelse som den internationella organisationen för sällsynta sjukdomar (NORD) i USA delar ut. Bolagen är nominerade i kategorin industriinnovation för den amerikanska...

03/25/2019 - 08:30

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter