Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) meddelade idag att Sobi, genom det av Sobi indirekt helägda amerikanska dotterbolaget Dragonfly Acquisition Corp. (Dragonfly), inleder ett uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i Dova Pharmaceuticals...

10/11/2019 - 14:00
Regulatorisk

Studien, som inkluderade 51 personer som lever med hemofili och 18 personer från hemofilivården, visar att det fortfarande finns ett behov av ytterligare flexibilitet och individanpassning av behandlingsmålen för att göra det möjligt för patienterna att kunna leva ett...

10/04/2019 - 15:00

Per den 30 september 2019 uppgår det totala antalet aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) till 299 977 839 aktier. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 299 977 839 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd...

09/30/2019 - 08:30
Regulatorisk

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) tillkännager idag en slutlig överenskommelse om att förvärva Dova Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DOVA) genom ett uppköpserbjudande. Köpeskillingen består av en initial kontant betalning om 27,50 USD per aktie, och en...

09/30/2019 - 08:00
Regulatorisk

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO: SOBI) har ingått utökat avtal med Sanofi om att utnyttja tidig optionsrätt till utveckling och kommersialisering av BIVV001, en faktor VIII- behandling i klinisk utveckling för hemofili A med förlängd halveringstid....

09/29/2019 - 20:00
Regulatorisk

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter