Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) och Novimmune SA presenterar data från den pivotala fas 2/3-studien med emapalumab-lzsg för behandling av primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH). Presentationen skedde vid en session med så kallade late-breaking...

12/04/2018 - 01:30

Uppföljningsstudierna ASPIRE och B-YOND visar ingen antikroppsutveckling och genomgående lågt antal årliga blödningsepisoder hos studiedeltagarna under fyra års behandling med Elocta® respektive Alprolix®

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) och Bioverativ Inc.,...

12/01/2018 - 17:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) och Novimmune SA har nöjet att meddela att artikeln: ”Safety and efficacy of emapalumab in pediatric patients with primary hemophagocytic lymphohistiocytosis” (Säkerhet och effekt hos emapalumab i barn med primär...

11/22/2018 - 13:00

Swedish Orphan Biovitrum AB(publ) (Sobi™) (STO: SOBI), ett internationellt biofarmaceutiskt företag inriktat på sällsynta sjukdomar, och Novimmune SA, ett schweiziskt bioteknikföretag, meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt Gamifant®...

11/20/2018 - 15:29

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) har utsett Paula Treutiger till ny Head of Communications and Investor Relations, med ansvar för kommunikation och investerarrelationer på Sobi. Paula börjar på Sobi den 1 januari 2019 och kommer att ingå i Sobis verkställande...

11/19/2018 - 09:00

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter