Pressmeddelanden

Vid ISTH 2019, den 27e kongressen för the International Society on Thrombosis and Haemostasis, i Melbourne, Australien, 6 – 10 juli 2019, presenterar Sobi™ data som fokuserar på användningen av Elocta® och Alprolix® i kliniska situationer exempelvis vid byte från...

06/25/2019 - 13:45

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Sobi™ (STO:SOBI) meddelar att nya forskningsresultat med emapalumab har presenterats på den vetenskapliga kongressen European League Against Rheumatism (EULAR)/ Paediatric Rheumatology European Society (PReS) i Madrid. I studien...

06/18/2019 - 09:00
  • Avsedd omorganisation av forskning och utveckling för att öka fokus och investeringar i utvecklingsprojekt i sen fas
  • Planerar att etablera två kompetenscentrum i Sverige och Schweiz
  • Ny inriktning kan komma att frigöra 200–300 MSEK på årsbasis 2020 för att möjliggöra...
06/12/2019 - 13:10
Regulatorisk

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) har ingått avtal med Novimmunes aktieägare om att förvärva ett nyetablerat bolag som äger emapalumab och relaterade tillgångar. Detta ger Sobi tillgång till forsknings- och utvecklingskompetens i världsklass inom...

06/12/2019 - 13:00
Regulatorisk

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) håller idag kapitalmarknadsdag på Karolinska Institutet Biomedicum i Solna. Presentationer från ledningsgruppen och en extern expert visar hur Sobi är väl placerad för att visa sällsynt styrka gällande bolagstillväxt inom...

05/14/2019 - 12:45

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter