Pressmeddelanden

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) har ingått avtal med AstraZeneca för att sälja en så kallad priority review voucher (PRV) inom den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s program för en prioriterad granskningsprocess för en total köpeskilling av 95...

08/22/2019 - 08:00

Efter att ha erhållit godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter har Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) slutfört förvärvet av det nyetablerade bolaget som äger emapalumab och relaterade tillgångar, enligt offentliggörandet den 12 juni 2019....

07/18/2019 - 12:10

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det andra kvartalet 2019. Totala intäkter uppgick till 3 163 MSEK (2 289). 38 procents intäktstillväxt i kvartalet jämfört med Kv2 2018 (32 procent räknat i fasta växelkurser (CER)). Den organiska...

07/17/2019 - 08:00
Regulatorisk

Styrelsen utnyttjar återköpsbemyndigande för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram

Årsstämman den 9 maj 2019 i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av...

07/16/2019 - 18:30
Regulatorisk

Sobi™ har skapat Sobi Scientific Innovation Award för att med fokus på framtiden för hemofilivård uppmärksamma innovation och vetenskaplig excellens inom hemofiliforskning.

Ansökningar kommer att utvärderas av en vetenskaplig kommitté bestående av oberoende,...

07/16/2019 - 09:00

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter