Pressmeddelanden

Den 20 februari klockan 08:00 publicerar Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) sin rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2018. Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 samma dag....

02/11/2019 - 14:30

Sobi™ kommer att presentera data vid European Association of Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) årliga konferens i Prag, Tjeckien, 6–8 februari 2019, som visar evidens på säkerhet, effekt och långsiktiga fördelar med företagets hemofilibehandlingar med förlängd...

02/07/2019 - 09:00

Per den 31 januari 2019 uppgår det totala antalet aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) till 297 515 209 aktier. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 297 515 209 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av...

01/31/2019 - 08:30
Regulatorisk

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) meddelar att Ravicti®, ett läkemedel för behandling av patienter med ureacykelrubbningar (UCD), har den 18:e december 2018 godkänts av EU-kommissionen med en pediatrisk indikation (från födseln till två månader) efter ett...

01/30/2019 - 08:30

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) meddelar idag att förväret av rättigheterna till Synagis® (palivizumab) i USA från AstraZeneca, som tidigare tillkännagivits den 13 november 2018, har slutförts. Avtalet innebär också att Sobi kommer att ha rätt att...

01/24/2019 - 08:00

Presskontakt

Prenumerera på våra pressmeddelanden och finansiella rapporter