tors, 01/31/2019 - 08:30 Regulatory

Ändring av antalet aktier och röster i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Per den 31 januari 2019 uppgår det totala antalet aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) till 297 515 209 aktier. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 297 515 209 röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av en emission om 24 193 092 stamaktier. Stamaktierna har emitterats i samband med förvärvet av rättigheterna till Synagis® (palivizumab) i USA från AstraZeneca. Per den 31 januari 2019 innehar bolaget 3 423 726 stamaktier.

---

Om Sobi™
Sobi™ är ett internationellt biofarmaceutiskt företag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa och livsförändrande behandlingar för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom Haemophilia och Specialty Care. Samarbeten avseende utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. 2017 uppgick intäkterna till 6,5 miljarder SEK och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

För mer information, kontakta 

Media/Investerare Investerare
Linda Holmström, Senior Communications/IR Manager  Jörgen Winroth, Senior IR Advisor
+46 708 734 095  +1 347 224 0819, +1 212 579 0506
linda.holmstrom@sobi.com   jorgen.winroth@sobi.com 
Paula Treutiger, Head of Communications & Investor Relations
+46 733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 klockan 8:30 CET.