Håkan Björklund
Håkan Björklund
Ordförande

Övriga uppdrag: Industry Executive på Avista Capital Partners

Tidigare uppdrag: Koncernchef för Nycomed. Styrelseledamot i åtskilliga internationella life science-bolag, inklusive Alere, Coloplast, Danisco och Lundbeck. Mellan 2001 och 2007 var Håkan Björklund också styrelseledamot i Biovitrum.

Annette Clancy
Annette Clancy

Född 1954. BSc-examen i farmakologi från Bath University i Storbritannien. Styrelseledamot sedan 2014.  

Övriga uppdrag: Ordförande och ledamot i styrelsen i Enyo SA och Lysogene SA. Styrelseledamot, Obseva SA.

Tidigare uppdrag: Senior European Advisor, Biopharmaceutical Team inom Frazier Healthcare Ventures. Styrelseordförande i Genable Therapeutics. Ledamot i styrelsen för Silence Therapeutics plc. och Clavis Pharma. Chef för Transaction and Alliance Management, GlaxoSmithKline (GSK). 

Matthew Gantz
Matthew Gantz

Född 1965. BA examen från Princeton University och MBA examen från Harvard Business School. Styrelseledamot sedan 2012.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i OxThera AB. Ledamot i styrelsen för Pennsylvania Life Sciences Association och Marine Corps Scholarship Foundation.

Tidigare uppdrag: Executive Vice President i BTG. Grundare av och tidigare verkställande direktör i Acureon Pharmaceuticals, verkställande direktör i Hydrabiosciences Inc, Vice President Europe i Chirons Biopharmaceutical Division och General Manager i PathoGenesis Europe samt ett flertal befattningar inom försäljning och marknadsföring i USA inom Abbott Laboratories Diagnostics Division.

Lennart Johansson
Lennart Johansson

Född 1955. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot sedan 2010. 

Övriga uppdrag: Medlem av ledningsgruppen och Senior Advisor i Patricia Industries (en division inom Investor AB). Styrelseordförande i Fastighets AB Tingshuset 13, Styrelseledamot i Vectura Fastigheter AB,  Hi3G, Chalmers Ventures och Bonesupport AB samt styrelsesuppleant i Mölnlycke Health Care. 

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Vectura Fastigheter AB, Verkställande direktör i b-business partners och Emerging Technologies AB. Styrelseledamot i SAAB AB, IBX Group AB och Gambro Holding AB.

Helena Saxon
Helena Saxon

Född 1970. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot sedan 2011. 

Övriga uppdrag: CFO på Investor AB. Styrelseledamot i SEB.

Tidigare uppdrag: CFO, Hallvarsson & Halvarsson, Vice President på Investor AB och finansanalytiker på Goldman Sachs. Styrelseledamot i Aleris och Mölnlycke Health Care. 

Hans GCP Schikan
Hans GCP Schikan

Född 1958. Apotekare, Utrecht Universitet. Styrelseledamot sedan 2011.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Asceneuron, Schweiz, Interna, Nederländerna och Complix, Belgien. Styrelseledamot i INIM Pharma AB, Sverige, Therachon, Schweiz, samt i Dutch Top Sector Life Sciences & Health, Nederländerna. Rådgivare till olika organisationer inom Life Science sektorn.

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör i Prosensa och ledamot i Prosensas Supervisory Board. Styrelseledamot i Top Institute Pharma, i Hansa Medical och Wilson Therapeutics. Ordförande i Dutch Association of the Innovative Pharmaceutical Industry, Nefarma samt ett flertal ledande befattningar inom tidigare Organon och Genzyme.

Elisabeth Svanberg
Elisabeth Svanberg

Född 1961. MD och PhD från Göteborgs Universitet. Docent i kirurgi. Styrelsemedlem sedan 2018.

Övriga uppdrag: Chief Development Officer på Ixaltis SA sedan 2016. Styrelseledamot i Follicum AB och PledPharma AB.

Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet från flera positioner med globalt ansvar inom försäljning, marknadsföring och utveckling av läkemedel. Chef för Established Products Group på Janssen Pharmaceuticals 2014–2016. Ledde utvecklingen av en nyskapande diabetesterapi inom Bristol Myers Squibb (BMS) i USA. Medicinchef för den interkontinentala regionen. 2000–2007. Arbetat på Serono International inom området metaboliska sjukdomar. Styrelseledamot för Swedish American Chamber of Commerce New York.

David Allsop
David Allsop

Född 1963. BSc.-examen i kemi, Coventry University i Storbritannien. Styrelsemedlem sedan 2018.

Övriga uppdrag: Direktör och den enda anställda i U-R-NOT Ltd., genom vilket David Allsop erbjuder rådgivning inom läkemedelsindustrin.

Tidigare uppdrag: Mer än 30 års erfarenhet från såväl forsknings- som marknadssidan inom läkemedels- och hälsosektorn. Internationell erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin samt såväl en kommersiell- som ledarskapsbakgrund. Head of International inom Amicus Therapeutics Ltd fram till januari 2018. Ett antal positioner i ledande ställning inom Biogen 1998–2015.

Bo-Gunnar Rosenbrand
Bo-Gunnar Rosenbrand
Arbetstagarrepresentant

Född 1963. Laboratorieingenjör. Styrelseledamot sedan 2006. Styrelsesuppleant 2001 - 2005. Representerar PTK.

Pia Axelson
Pia Axelson
Arbetstagarrepresentant

Född 1962. Laboratorieingenjör. Styrelseledamot sedan 2017. Styrelsesuppleant sedan 2009. Representerar PTK.

 

Åsa Brunnström
Suppleant för arbetstagarrepresentanterna

Född 1975. Medicinie Doktor. Styrelsesuppleant sedan 2017. Representerar PTK.

Ann-Britt Vikström
Suppleant för arbetstagarrepresentanterna

Född 1972. BSc, Uppsala Universitet. Styrelsesuppleant sedan 2017. Representerar PTK.

Björn Ohlsson
Revisor

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB.