Håkan Björklund
Håkan Björklund
Ordförande

Född 1956

Styrelsemedlem sedan 2016

Medlem i valberedningen och ersättningsutskottet.

Utbildning: Fil Dr. från Karolinska Institutet

Övriga uppdrag: Industry Executive på Avista Capital Partners

Tidigare uppdrag: Koncernchef för Nycomed. Styrelseledamot i åtskilliga internationella life science-bolag, inklusive Alere, Coloplast, Danisco and Lundbeck. Mellan 2001 och 2007 var Håkan Björklund också styrelseledamot i Biovitrum.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Innehav i Sobi: 15 800 aktier, 79 745 köpoptioner*

*Köpoptioner som utfärdats av Investor AB som berättigar till köp av aktier i Sobi.

David Allsop
David Allsop

Född 1963

Styrelsemedlem sedan 2018

Medlem i ersättningsutskottet

 

Utbildning: BSc. examen i kemi, Coventry University i Storbritannien.

Övriga uppdrag: Direktör och enda anställd i U-R-NOT Ltd., genom vilket David Allsop erbjuder rådgivning inom läkemedelsindustrin.

Tidigare uppdrag: Mer än 30 års erfarenhet från såväl forsknings- som marknadssidan inom läkemedels- och hälsosektorn. Internationell erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin samt såväl en kommersiell- som ledarskapsbakgrund. Head of International inom Amicus Therapeutics Ltd fram till januari 2018. Ett antal positioner i ledande ställning inom Biogen 1998–2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieinnehav i Sobi: 1 314

 

Annette Clancy
Annette Clancy

Född 1954

Styrelseledamot sedan 2014

Medlem i vetenskapliga utskottet

 

Utbildning:  BSc-examen i farmakologi från Bath University i Storbritannien.

Övriga uppdrag: Ordförande och ledamot i styrelsen i Enyo SA och Lysogene SA. Styrelseledamot, Obseva SA.

Tidigare uppdrag: Senior European Advisor, Biopharmaceutical Team inom Frazier Healthcare. Styrelseordförande i Genable Therapeutics. Ledamot i styrelsen för Silence Therapeutics plc. och Clavis Pharma. Chef för Transaction and Alliance Management, GlaxoSmithKline (GSK). 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieinnehav i Sobi: 3 414

Matthew Gantz
Matthew Gantz

Född 1965

Styrelseledamot sedan 2012

Medlem i ersättningsutskottet

 

Utbildning: BA examen från Princeton University och MBA examen från Harvard Business School.

Övriga uppdrag: Verkställande direktör i OxThera AB. Ledamot i styrelsen för Pennsylvania Life Sciences Association och Marine Corps Scholarship Foundation.

Tidigare uppdrag: Executive Vice President i BTG. Grundare av och tidigare verkställande direktör i Acureon Pharmaceuticals, verkställande direktör i Hydrabiosciences Inc, Vice President Europe i Chirons Biopharmaceutical Division och General Manager i PathoGenesis Europe samt ett flertal befattningar inom försäljning och marknadsföring i USA inom Abbott Laboratories Diagnostics Division.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieinnehav i Sobi: 0

Lennart Johansson
Lennart Johansson

Född 1955

Styrelseledamot sedan 2010

Medlem i revisionsutskottet

 

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: Medlem av ledningsgruppen och Senior Advisor i Patricia Industries (en division inom Investor AB). Styrelseordförande i Fastighets AB Tingshuset 13, Styrelseledamot i Vectura Fastigheter AB, Hi3G, Chalmers Ventures och Bonesupport AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Vectura Fastigheter AB, Verkställande direktör i b-business partners och Emerging Technologies AB. Styrelseledamot i SAAB AB, IBX Group AB och Gambro Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Aktieinnehav i Sobi: 20 000

Helena Saxon
Helena Saxon

Född 1970

Styrelseledamot sedan 2011

Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet

 

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga uppdrag: CFO på Investor AB. Styrelseledamot i SEB.

Tidigare uppdrag: CFO, Hallvarsson & Halvarsson, Vice President på Investor AB och finansanalytiker på Goldman Sachs. Styrelseledamot i Aleris och Mölnlycke Health Care. 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Nej

Aktieinnehav i Sobi:  15 500

Hans GCP Schikan
Hans GCP Schikan

Född 1958

Styrelseledamot sedan 2011

Medlem i revisionsutskottet och vetenskapliga utskottet

 

Utbildning: Apotekare, Utrecht Universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Interna, Nederländerna och Complix, Belgien. Styrelseledamot i Vicore Pharma, Sverige, Therachon, Schweiz samt i Dutch Top Sector Life Sciences & Health, Nederländerna. Rådgivare till olika organisationer inom Life Science sektorn.

Tidigare uppdrag: Verkställande direktör i Prosensa och ledamot i Prosensas Supervisory Board. Styrelseledamot i Hansa Medical, Wilson Therapeutics och Asceneuron. Ett flertal ledande befattningar inom tidigare Organon och Genzyme.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieinnehav i Sobi: 4 000

Elisabeth Svanberg
Elisabeth Svanberg

Född 1961

Styrelsemedlem sedan 2018

Medlem i vetenskapliga utskottet

 

Utbildning: MD och PhD från Göteborgs Universitet. Docent i kirurgi.

Övriga uppdrag: Chief Development Officer på Ixaltis SA, Frankrike, sedan 2016. Styrelseledamot i PledPharmaAB.

Tidigare uppdrag: Mångårig erfarenhet från flera positioner med globalt ansvar inom utveckling och kommersialisering av läkemedel. Chef för Established Products Group på Janssen Pharmaceuticals 2014–2016. Ledde utvecklingen av en nyskapande diabetesterapi inom Bristol Myers Squibb (BMS) samt verkade som Medicinsk chef för den interkontinentala regionen på BMS i USA 2007–20014. Arbetat på Serono International inom området metaboliska sjukdomar I Schweiz 2000–2007. Styrelseledamot för Follicum AB och Swedish American Chamber of Commerce New York.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieinnehav i Sobi: 550

Pia Axelson
Pia Axelson
Arbetstagarrepresentant

Född 1962

Styrelseledamot 2019. Styrelsesuppleant 2019. Styrelseledamot sedan 2017. Styrelsesuppleant sedan 2009.

Representerar PTK

Utbildning: Laboratorieingenjör

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieinnehav i Sobi: 6 935

Kristin Strandberg
Kristin Strandberg
Arbetstagarrepresentant

Född 1989.

Utbildning: MSc Bioteknologi. Global regulatory affairs manager.

Styrelsemedlem sedan 2019. Styrelsesuppleant sedan december 2018. Representerar PTK.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieinnehav i Sobi: 174

Katy Mazibuko
Styrelsesuppleant

Född 1973

Styrelsesuppleant sedan oktober 2019. 

Utbildning: MSc från KTH, Stockholm. Stöd till tillverkningen.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till huvudägaren: Ja

Aktieinnehav i Sobi: 4993

Björn Ohlsson
Revisor

Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB.