Som ett ledande bolag inom sällsynta sjukdomar och specialistläkemedel arbetar Sobi för att förbättra livet för patienter. Vi arbetar tillsammans med olika partners för att tillhandahålla innovativa behandlingar som förändrar livet för dem som behöver dem.

 

Vår lokala och regionala räckvidd ger våra partners tillgång till över 70 länder med totalt över en miljard invånare.

Sobis partnermodell har legat till grund för vår framgångsrika hemofiliverksamhet, liksom för många andra produktlanseringar för olika indikationer under årens lopp. Partnerskap har även varit en viktig drivkraft för innovation i vår portfölj.

Vi är alltid öppna för nya samarbeten, särskilt vad gäller produkter med hög innovationsgrad och som uppfyller stora medicinska behov, för såväl in-licensiering som förvärv.

Om du är intresserad av att veta mer, ring teamet för Sobis Corporate Development på + 46 8 697 20 00.

Kontakta oss