Som ett ledande bolag inom sällsynta sjukdomar och specialistläkemedel är Sobi engagerade i att förbättra livet för patienter. Sobis kostnadseffektiva och integrerade plattform för kommersialisering av produkter i Europa är vägledande i att göra produkter tillgängliga för patienter i hela regionen.

Vi tillhandahåller en komplett service som omfattar strategier för myndighetsgodkännanden, prissättning och subventionering, samt förberedelser för ytterligare och/eller efterföljande marknadsaktiviteter, hantering av anbudsförfaranden och effektiv logistik. Vi har också en omfattande kapacitet och erfarenhet av utveckling och tillverkning av biologiska läkemedel.

Vår lokala och regionala räckvidd ger våra partners tillgång till över 70 länder med totalt över en miljard invånare.

Samarbeta med Sobi – en hållbar affärsmodell

Den europeiska marknaden omfattar närmare 40 länder med ett brett spektrum av leverantörskrav, patientbehov, hälso-och sjukvårdstraditioner och medicinska standarder.

Företag som går in i Europa ställs ofta inför två svåra val: att ta mer betalt för sin produkt, vilket kan bromsa eller till och med förhindra deras möjligheter att få subventionering; eller, att inte alls göra läkemedlet tillgängligt i vissa länder. Oavsett vilket kommer beslutet att påverka dem som behöver läkemedlen, det vill säga patienterna. Det är viktigt att ha en kostnadseffektiv plattform för tillhandahållande av produkter för ett begränsat antal patienter. Det har en direkt inverkan på tillgängligheten av nischmediciner för patienter i Europa.

Sobis partnermodell har legat till grund för vår framgångsrika hemofiliverksamhet, liksom för många andra produktlanseringar för olika indikationer under årens lopp. Partnerskap har även varit en viktig drivkraft för innovation i vår portfölj.

Vi är alltid öppna för nya samarbeten, särskilt vad gäller produkter med hög innovationsgrad och som uppfyller hittills otillfredsställda medicinska behov, för såväl in-licensiering som förvärv.

Om du är intresserad av att veta mer, ring teamet för Sobis Corporate Development på + 46 8 697 20 00.

Kontakta oss