Swedish Ophan Biovitrums vetenskapliga kommitté består av tre ledamöter: Annette Clancy (ordförande) samt Elisabeth Svanberg och Hans GCP Schikan, samtliga oberoende i förhållande till ledningen:

Denna kommittés uppgift är att vara rådgivare i vetenskapliga frågor, utvärdera Bolagets forskningsstrategier samt granska och rapportera till styrelsen om vetenskapliga trender och nya forskningsområden.