Ernst & Young AB är bolagets revisor med Björn Ohlsson (auktoriserad revisor)  som huvudansvarig. Ernst & Young AB omvaldes vid årsstämman den 9 maj 2019 till bolagets revisor för en period om ytterligare ett år.