Swedish Orphan Biovitrums ersättningskommitté består av fyra ledamöter: Håkan Björklund (ordförande) samt Helena Saxon, David Allsop och Matthew Gantz, samtliga oberoende i förhållande till ledningen. Bolagets personaldirektör är sekreterare i kommittén, men inte ledamot.

Ersättningskommitténs uppgift är att granska ersättningsprogrammen. Detta ansvar består bland annat av granskning av ersättning till ledande befattningshavare och granskning av förslag till aktieoptionsprogram, aktieköpsprogram, pensionsplaner och andra ärenden som berör ersättning till Bolagets anställda.