Aktieägarna i Sweden Orphan Biovitrum AB (publ), org nr 556038-9321, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 april 2011 kl. 16.00 i Wallenbergsalen, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.

*Detta dokument innehåller information om Sobis nyemission, därav leder denna länk till informationssidan för den samma. På grund av legala restriktioner riktar sig inte elektroniska versioner av detta material till eller är tillgängligt för personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika USA eller i något annat land eller jurisdiktion där det inte är tillåtet att köpa eller sälja teckningsrätterna eller aktierna.

Kallelse till årsstämma (Detta dokument innehåller information om Sobis nyemission - se mer info ovan vid *)

Kommuniké från Biovitrums årsstämma (Detta dokument innehåller information om Sobis nyemission - se mer info ovan vid *)