Tabellen nedan visar de största aktieägarna i Swedish Orphan Biovitrum AB per den 31 oktober 2018. Det totala antalet aktier den 31 oktober 2018 var 273 322 117, samtliga stamaktier.

Aktieägarna presenteras enligt Euroclear Sweden ABs aktieägarregister. Det kan därför finnas aktieägare som inte visas om de låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank, fondförvaltare eller liknande institution.

Största aktieägare

Ägare

% av kapital

% av röster

Investor AB 39,4 39,4
State Street Bank & Trust Co. W9 5.0 5.0
Swedbank Robur Fonder 4,6 4,6
BNY Mellon NA (tidigare Mellon), W9 3,5 3,5
BNY Mellon SA/NV (tidigare BNY, W8IMY 3,1 3,1
BNY Mellon NA (tidigare Mellon), W9 2,5 2,5
JPM Chase NA  2,2 2,2
AMF - Försäkring och Fonder 2,1 2,1
CBNY-Norges Bank 1,9 1,9
Fjärde AP fonden 1,7 1,7
Morgan Stanley and Co LLC, W9 1,4 1,4
SEB Investment Management 1,3 1,3
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 1,3 1,3
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 1,1 1,1
State Street Bank & Trust Com. Boston 0,9 0,9
Totalt ägande 15 ägare 71,9 71,9
     
Övriga 28,1 28,1