Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)s aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm.