Produkter A-Z

Notera att produkterna som omnämns inte alltid är tillgängliga i alla länder. Godkända indikationer (användningsområden) och beredningsformer kan variera mellan länder. 

Läs alltid den lokala doseringsföreskriften före användning.

Akynzeo®▼ (*)
Aloxi® (palonosetron)
Ammonaps® (sodium phenylbutyrate)
Ammonul® (sodium phenylacetate and sodium benzoate)
Betapred® (betametason)
Caphosol®
Carlson Vitamin A® (vitamin A palminate)
Collatamp®
Cyanokit® (hydroxocobalamin)
Defitelio®▼(defibrotide) (*)
Deflux®
Dimaval®
Duricef/Cefamox® (cefadroxil)
Erwinase®
Ferriprox® (deferiprone)
Fibclot®
Fomepizole®
Fositen® (fosinopril)
Iron sucrose Rechon® (iron sucrose)
IVheBex® (human hepatitis B immunoglobuline)
Kepivance® (palifermin)
Kineret® (anakinra)
Megace® (megestrol)

*produkt under extra monitorering