Produkter A-Z

Notera att produkterna som omnämns inte alltid är tillgängliga i alla länder. Godkända indikationer (användningsområden) och beredningsformer kan variera mellan länder. 

Läs alltid den lokala doseringsföreskriften före användning.

Akynzeo®▼ (*)
Aloxi® (palonosetron)
Ammonul® (sodium phenylacetate and sodium benzoate)
Betapred® (betametason)
Caphosol®
Collatamp®
Cyanokit® (hydroxocobalamin)
Deflux®
Fibclot®
Fomepizole®
IVheBex® (human hepatitis B immunoglobuline)
Kepivance® (palifermin)
Kineret® (anakinra)
Orfadin® (nitisinone)
Procef® (cefprozil)
Ruconest®
Solesta®
Succicaptal® (succimer)
Willfact®

*produkt under extra monitorering