Hemofili är en slags blödningsrubbning som gör att blodet inte koagulerar som det ska. Med hjälp av lämplig behandling kan personer med hemofili leva fullständiga, hälsosamma och aktiva liv med samma möjligheter som alla andra. 

Sedan 2006 har Sobi samarbetat med Bioverativ och har utvecklat en ny generation av hemofilibehandlingar. År 2016 blev vi det första företaget att göra rekombinanta koagulationsfaktorpreparat med förlängd halveringstid (EHL) tillgängliga i Europa och vissa delar av Mellanöstern under 2017.

Genom vårt samarbete med Bioverativ och människor som lever med hemofili, söker vi aktivt lösningar till dessa och andra utmaningar.