Therapeutic areas

Fokusområden

Vi är verksamma inom två affärsområden: Haemophilia och Specialty Care. Forsknings- och produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammations- och genetiska sjukdomar.

Inom hemofili är målet att ta en ledande position i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Inom Specialty Care tillhandahåller vi produkter för behandling av inflammatoriska och genetiska sjukdomar samt flertalet andra områden som kräver specialistvård. Vi planerar vi att utöka vår portfölj för att till fullo utnyttja vår kompetens och kapacitet inom sällsynta sjukdomar och nischindikationer.