Therapeutic areas

Fokusområden

 

Vi arbetar med läkemedelsbehandlingar inom områdena Haematology (hematologi), Immunology (immunologi) och Specialty Care (specialistläkemedel). 

Vår hematologiverksamhet är inriktad på hemofili, en slags blödningsrubbning som gör att blodet inte koagulerar som det ska. Med hjälp av lämplig behandling kan personer med hemofili leva fullständiga, hälsosamma och aktiva liv med samma möjligheter som alla andra. Tillsammans med Sanofi tillhandahåller vi rekombinanta faktorkoncentrat med förlängd halveringstid för både hemofili A och hemofili B.

Immunologiområdet har länge varit kärnan i Sobis arbete, vilket gett oss en betydande och mångårig erfarenhet. Vår immunologiportfölj tillgodoser behandlingar av allvarliga, funktionsnedsättande eller till och med livshotande sjukdomar. 

Vi erbjuder även viktiga specialistläkemedel inom området genetik och metabolism.