Therapeutic areas

Fokusområden

Vi arbetar med läkemedelsbehandlingar inom områdena Haematology (hematologi), Immunology (immunologi) och Specialty Care (specialistläkemedel). 

Inom hematologiverksamheten tillhandahåller vi rekombinanta faktorkoncentrat med förlängd halveringstid för både hemofili A och hemofili B samt en behandling för trombocytopeni, ett tillstånd karakteriserat av onormlat låga nivåer av blodplättar.

Immunologiområdet har länge varit kärnan i Sobis arbete, vilket gett oss en betydande och mångårig erfarenhet. Vår immunologiportfölj tillgodoser behandlingar av allvarliga, funktionsnedsättande eller till och med livshotande sjukdomar. 

Vi erbjuder även viktiga specialistläkemedel inom området genetik och metabolism.