Sobi är ett ledande integrerat bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer.

Produkter

Sobi har en diversifierad produktportfölj med god tillväxt inom de tre produktområdena: Kärnprodukter, Partnerprodukter och ReFacto tillverkning.
Till mer information om våra produktområden (engelsk version).

Forskningsportfölj

Vår forskningsportfölj omfattar tre program i sen klinisk prövning, varav två inom hemofili och ett inom neonatologi.
Till mer information om vår forskningsportfölj (engelsk version).

Årsstämma

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321 ägde rum torsdagen den 8 maj 2014 i Wallenbergssalen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.
Mer information om årsstämman

Sobis kvartalsrapport april - juni 2014 publicerad

18 juli 2014 - Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt 663 MSEK (520), en ökning med 27 procent.

Aktiekurs

SEK68.80

Volym: 1,750,495
Kortnamn: SOBI
Lista:
SSE Large