Sobi är ett ledande integrerat bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer.

Produkter

Sobi har en diversifierad produktportfölj med god tillväxt inom de tre produktområdena: Kärnprodukter, Partnerprodukter och ReFacto tillverkning.
Till mer information om våra produktområden (engelsk version).

Forskningsportfölj

Vår forskningsportfölj omfattar tre program i sen klinisk prövning, varav två inom hemofili och ett inom neonatologi.
Till mer information om vår forskningsportfölj (engelsk version).

Årsstämma 2015

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321 ägde rum tisdagen den 30 juni 2015 i Wallenbergsalen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm
Mer information om årsstämman

Sobis kvartalsrapport april - juni 2015 publicerad

Den 16 juli 2015 - Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt 764 MSEK (663), en ökning med 15 procent.

Aktiekurs

SEK114.10

Volym: 894,719
Kortnamn: SOBI
Lista:
SSE Large