Sobi är ett ledande integrerat bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer.

Produkter

Sobi har en diversifierad produktportfölj med god tillväxt inom de tre produktområdena: Kärnprodukter, Partnerprodukter och ReFacto tillverkning.
Till mer information om våra produktområden (engelsk version).

Forskningsportfölj

Vår forskningsportfölj omfattar tre program i sen klinisk prövning, varav två inom hemofili och ett inom neonatologi.
Till mer information om vår forskningsportfölj (engelsk version).

Årsstämma

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321 kommer att hållas torsdagen den 8 maj 2014 kl. 16.00 i Wallenbergssalen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.
Mer information om årsstämman

Sobis Årsredovisning 2013 publicerad den 16 april 2014.

Intäkterna för helåret uppgick till totalt 2177 MSEK (1923), en ökning med 13 procent.

Aktiekurs

SEK69.60

Volym: 905,374
Kortnamn: SOBI
Lista:
SSE Large