Sobi är ett ledande integrerat bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer.

Produkter

Sobi har en diversifierad produktportfölj med god tillväxt inom de tre produktområdena: Kärnprodukter, Partnerprodukter och ReFacto tillverkning.
Till mer information om våra produktområden (engelsk version).

Forskningsportfölj

Vår forskningsportfölj omfattar tre program i sen klinisk prövning, varav två inom hemofili och ett inom neonatologi.
Till mer information om vår forskningsportfölj (engelsk version).

Årsstämma 2015

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321 kommer att hållas onsdagen den 6 maj 2015 kl 16.00 på Näringlivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Mer information om årsstämman

Sobis kvartalsrapport tredje kvartalet 2014 publicerad

30 oktober 2014 - Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt 666 MSEK (517), en ökning med 29 procent.

Aktiekurs

SEK86.85

Volym: 2,011,347
Kortnamn: SOBI
Lista:
SSE Large