Sobi är ett ledande integrerat bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer.

Produkter

Sobi har en diversifierad produktportfölj med god tillväxt inom de tre produktområdena: Kärnprodukter, Partnerprodukter och ReFacto tillverkning.
Till mer information om våra produktområden (engelsk version).

Forskningsportfölj

Vår forskningsportfölj omfattar tre program i sen klinisk prövning, varav två inom hemofili och ett inom neonatologi.
Till mer information om vår forskningsportfölj (engelsk version).

Årsstämma 2016

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321 äger rum torsdagen den 19 maj 2016 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Mer information om årsstämman

Sobis kvartalsrapport juli - september 2015 publicerad

Den 29 oktober 2015 - Intäkterna för kvartalet uppgick till totalt 786 MSEK (666), en ökning med 18 procent.

Aktiekurs

SEK101.30

Volym: 0
Kortnamn: SOBI
Lista:
SSE Large