Sobi är ett ledande integrerat bioteknologiskt läkemedelsbolag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar och deras familjer.

Produkter

Sobi har en diversifierad produktportfölj med god tillväxt inom de tre produktområdena: Kärnprodukter, Partnerprodukter och ReFacto tillverkning.
Till mer information om våra produktområden (engelsk version).

Forskningsportfölj

Vår forskningsportfölj omfattar tre program i sen klinisk prövning, varav två inom hemofili och ett inom neonatologi.
Till mer information om vår forskningsportfölj (engelsk version).

Årsstämma 2015

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321 kommer att hållas onsdagen den 6 maj 2015 kl 16.00 på Näringlivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Mer information om årsstämman

Sobis Årsredovisning 2014 publicerad

Den 16 april publicerades Sobis Årsredovisning 2014 - Intäkterna för helåret uppgick till totalt 2607 MSEK (2177), en ökning med 20 procent.

Aktiekurs

SEK111.70

Volym: 0
Kortnamn: SOBI
Lista:
SSE Large