Produkter

Våra nyckelterapiområden är Inflammation, Genetics och Haemophilia. I samarbete med andra tillverkare marknadsför vi även nisch- och specialistläkemedel.
Till mer information om våra produktområden (engelsk version).

Transparens

Sobi stödjer önskan om trovärdiga och öppna samarbeten och följer därför rekommendationer från EFPIA i EU och Physician Payments Sunshine Act i USA om att redovisa alla 
transaktioner offentligt.
Läs mer på vår engelska hemsida

Årsstämma 2017

Årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), orgnr. 556038-9321 ägde rum torsdagen den 4 maj 2017 kl 15.00 i Wallenbergsalen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16, Stockholm.
Mer information om årsstämman

Aktiekurs

Opouštíte webové stránky SOBI

Společnost SOBI již dále nenese odpovědnost za obsah ani funkčnost internetových stránek jiných subjektů.

Přejete si opustit stránky?

Ano    Ne